Zwrot towaru

Zasady zwrotu towaru – Navas Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny:
Navas Sp. z o.o.
ul. Łódzka 146
62-800 Kalisz

Prawo do odstąpienia od umowy:

Zgodnie z polskim prawem, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Firma Navas Sp. z o.o. wydłuża ten czas do 30 dni. Aby skorzystać z tego prawa, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia, np. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony poniżej lub listownie na powyższy adres korespondencyjny.

Procedura zwrotu:
  • Klient powinien poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dostarczenia towaru.
  • Po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu od umowy, nasza firma ustali szczegóły dotyczące zwrotu towaru, w tym adres do odesłania.
  • Klient zobowiązany jest odesłać towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
  • Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletem wszystkich dokumentów oraz akcesoriów.
  • Po otrzymaniu zwróconego towaru i jego pozytywnej weryfikacji, zwrócimy Klientowi pełną kwotę zapłaconą za zakupiony towar, w tym koszty dostawy. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zwrotnego.
Wyjątki:
  • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.
  • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  • Dołączenie do paczki formularza zwrotu oraz dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT, ew. potwierdzenie dokonania zapłaty lub inny niebudzący wątpliwości dowód potwierdzający zakup) usprawni proces zwrotu.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza zwrotu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Termin zwrotu:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru. W przypadku złożenia oświadczenia po terminie, nie zostanie ono przyjęte do rozpatrzenia.

Odstąpienie przed przyjęciem oferty:

Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Koszty zwrotu:

Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Kontakt:

W razie pytań dotyczących procedury zwrotu, prosimy o kontakt poprzez formularz w zakładce KONTAKT lub telefonicznie pod numerem:

  • 62 599 94 94
  • 730 092 930

 w godzinach pracy naszej firmy.

Shopping Cart
Scroll to Top